Zmiany klimatyczne gazów cieplarnianych

Zmiany klimatyczne gazów cieplarnianych (GHG), głównie dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) to naturalnie występujące gazy w ziemskich, niższych warstwach atmosfery. Ciepło pomaga podtrzymuje życie. Głównie z powodu działalności człowieka, w szczególności spalania paliw kopalnych i wylesiania, atmosferyczne stężenie GC rośnie. Dowód, że nie ma istotnego wpływu na zmiany klimatyczne spowodowane przez działalność człowieka rośną. Nie ulega wątpliwości, stężenie gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2, w atmosferze gwałtownie wzrasta. Fizyczny obraz jest wtedy dość oczywisty: raz gazy cieplarniane absorbują podczerwień promieniowania, więcej (ciepła) energii, która będzie emitowana z powrotem do przestrzeni o powierzchni Ziemi, zostaje uwięziona w atmosferze. Elektrownie wiatrowe są zatem niezbędne. Intuicyjnie, wyniki takiej zmiany są dość przerażające: topnienie lodów polarnych i lodowców, wzrost poziomu mórz, pustynnienie ogromnych obszarów żyznej ziemi, oraz wzrost siły zjawisk klimatycznych mogą wystąpić już niedługo.