Tanie powierzchnie biurowe

Wiadomo że jednym ze znacznych źródeł kosztów prowadzenia działalności gospodarczej są tak zwane koszty administracyjne. Gros tych kosztów stanowi budowa lub wynajem powierzchni biurowych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Największy problem z powierzchnią biurową mają firmy budowlane prowadzące swoją działalność w wielu miejscach jednocześnie. Dla sprawnego prowadzenia inwestycji konieczne jest ulokowanie tak zwanego „biura budowy” jak najbliżej realizowanej inwestycji. Budowa biur od podstaw w takim wypadku byłaby bardzo kosztowna oraz z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalna (po skończeniu inwestycji pomieszczenia nie byłyby już wykorzystywane). Natomiast wynajem nie zawsze jest możliwy z powodu braku odpowiednich pomieszczeń w pobliżu realizowanej inwestycji. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji (i najczęściej stosowanym) są kontenery biurowe. Ich największą zaletą jest modułowość. Każdy kontener ma około 13 metrów kwadratowych powierzchni. Można je ze sobą w bardzo łatwy sposób łączyć w celu osiągnięcia odpowiedniej powierzchni biurowej zgodnej z zapotrzebowaniem. Kontenery posiadają pełną instalację elektryczną oraz grzejniki elektryczne, dzięki czemu mogą być wykorzystywane niemal natychmiast po dostarczeniu je w wybrane miejsce. Wydaje się, że kontenery biurowe są najlepszym rozwiązaniem w przypadku tworzenia tymczasowych biur na różnego typu placach budowy a po zrealizowaniu projektu w bardzo prosty sposób mogą zostać przetransportowane w nowe miejsce.