Deficyt energii

Energia jest podstawą rozwoju gospodarczego i społecznego. Jednak w 21 wieku, mamy do czynienia z niedopuszczalnym faktem, że istnieje 2 miliardy ludzi bez dostępu do podstawowych usług energetycznych. Jednocześnie mamy do czynienia z największym zagrożeniem dla naszego wspólnego przeżycia z powodu naszego niezrównoważonego wykorzystania energii. Nie ma wątpliwości, że możemy i powinniśmy jej używać bardziej efektywnie, ale również nie podlega wątpliwości, że kraje rozwijające się będą potrzebować więcej energii, aby zaspokoić bardzo pilne swoje potrzeby dlatego powstają elektrownie wiatrowe. Wyzwanie, które stoi przed każdym z nas, jest takie: jak zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię podczas gdy w tym samym czasie istnieje zagrożenie zmianami klimatycznymi? Do tego celu będą służyć elektrownie wiatrowe. Badanie to wskazuje na istotną rolę, że energia wiatrowa może odegrać bardzo duże wyzwanie. Jako technologia energetyczna, wiatr staje się coraz bardziej konkurencyjny na dużych powierzchniach i dlatego zapotrzebowanie na energię rośnie szybko, ale wciąż czekamy na ugruntowane, dominujące technologie dostawy energii elektrycznej - węgla i gazu.